For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.08.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.09.2020 Examinarea preliminara 18.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 18.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 19.08.2025 Valabil pana la 19.08.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1545
(21)Numarul depozituluis 2020 0103
(22)Data depozitului2020.08.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiELISOVEŢCAIA Dina, MD; IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BOROVSKAIA Alla, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de germinare a seminţelor de fag
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01); A01N 43/12 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.19
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:13989, 2020.12.29
Datele iniţiale:ELISOVETSCAIA Dina, MD; IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BOROVSKAIA Alla, MD
Datele finale:ELISOVEŢCAIA Dina, MD; IVANOVA Raisa, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BOROVSKAIA Alla, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200103