For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.10.2020 Examinarea preliminara 13.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea cererii (U2) 30.11.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2023 Eliberarea brevetului (Z) 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 23.04.2024 18.09.2025 Valabil pana la 18.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1651
(21)Numarul depozituluis 2020 0114
(22)Data depozitului2020.09.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOŞNEAGA Valeriu, MD; SUSLOV Victor, MD; TÎRŞU Mihai, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv tip transformator pentru interconectarea sistemelor energetice
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 06/2023
Y, BOPI 11/2022
U2, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 27/28 (2006.01); H01F 27/29 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.18
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13326, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200114