For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.09.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.10.2020 Examinarea preliminara 25.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 25.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2022 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 22.09.2025 Valabil pana la 22.09.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1538
(21)Numarul depozituluis 2020 0116
(22)Data depozitului2020.09.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; BULAT Dumitru, MD; ZUBCOV Elena, MD; BULAT Denis, MD; USATÎI Marin, MD; CEBANU Aureliu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie mobilă pentru reproducerea peştilor pelagofili
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01); A01K 61/10 (2017.01); A01K 61/60 (2017.01); A01K 79/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.06.30
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.09.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200116