For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.11.2020 Examinarea preliminara 09.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 09.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 09.10.2022 Valabil pana la 25.03.2023 09.10.2023 Achitarea taxei de mentinere 09.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1532
(21)Numarul depozituluis 2020 0127
(22)Data depozitului2020.10.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(54)Titlul inventiei Supliment alimentar fitoterapeutic antiSARS-CoV-2
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200127