For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.11.2020 Examinarea preliminara 09.11.2020 Constituirea depozitului national reglementar 09.11.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 09.10.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 29.05.2024 09.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1533
(21)Numarul depozituluis 2020 0128
(22)Data depozitului2020.10.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; MEREUŢA Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTRUTINSCHI Tudor, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(54)Titlul inventieiSupliment alimentar fitoterapeutic antiSARS-CoV-2
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.09
 Data decăderii din drepturi2022.10.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200128