For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.11.2020 Examinarea preliminara 29.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 29.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 12.10.2025 Valabil pana la 12.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1597
(21)Numarul depozituluis 2020 0130
(22)Data depozitului2020.10.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOEŞTEAN Olga, MD; NETREBA Natalia, MD; MACARI Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru fabricarea biscuiţilor cu valoare biologică ridicată
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 13/04 (2006.01); A21D 13/06 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200130