For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.11.2020 Examinarea preliminara 29.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (Z) 26.05.2024 26.10.2025 Valabil pana la 26.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1551
(21)Numarul depozituluis 2020 0135
(22)Data depozitului2020.10.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎRCĂ Radu, MD; STRATAN Vladimir, MD; NACU Viorel, MD; VEREGA Grigore, MD; CRUDU Mihail, MD; CHELBAN Dumitru, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de restabilire a defectelor metafizare ale tibiei
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2022
Y, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/58 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200135