For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.11.2020 Examinarea preliminara 28.04.2021 Constituirea depozitului national reglementar 17.05.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 23.09.2023 26.10.2025 Valabil pana la 26.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1584
(21)Numarul depozituluis 2020 0137
(22)Data depozitului2020.10.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJIAN Mariana, MD; NACU Viorel, MD; COBZAC Vitalie, MD; BRANIŞTE Fiodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de izolare a culturilor celulare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 5/071 (2010.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200137