For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.11.2020 Examinarea preliminara 10.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 29.12.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2022 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 27.10.2025 Valabil pana la 27.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1541
(21)Numarul depozituluis 2020 0140
(22)Data depozitului2020.10.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢA Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; BODRUG Nicolae, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; CHICIUC Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE A L MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 de formă medie
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/167 (2006.01); A61K 36/282 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/31 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01); A61K 36/258 (2006.01); A61P 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.06.30
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.27
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:181, 2021.01.06
Datele iniţiale:MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUS Vladimir, MD; BODRUG Nicolae, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; CHICIUC Andrei, MD
Datele finale:MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; BODRUG Nicolae, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; CHICIUC Andrei, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200140