For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.11.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.12.2020 Examinarea preliminara 09.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 29.12.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2024 03.11.2025 Valabil pana la 03.11.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1534
(21)Numarul depozituluis 2020 0141
(22)Data depozitului2020.11.03
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN Vasile, MD; JOVMIR Tudor, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2021
Y, BOPI 05/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/14 (2006.01); C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/08 (2006.01); C02F 1/20 (2006.01); C07C 243/24 (2006.01); C07C 55/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.11.03
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8256, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL MEC, MD str. Academiei 5, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200141