For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 09.12.2020 Examinarea preliminara 19.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 19.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2022 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1573
(21)Numarul depozituluis 2020 0144
(22)Data depozitului2020.11.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGÎNCU Ecaterina, MD; CHIRSANOVA Aurica, MD; POPESCU Liliana, MD; REŞITCA Vladislav, MD; CAPCANARI Tatiana, MD; BOIŞTEAN Alina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ob ţ inere a iaurtului cu făină de t opinambur ( Helianthus tuberosus )
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/123 (2006.01); A23C 9/13 (2006.01); A23C 9/133 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01); A23L 33/21 (2016.01); A23L 33/22 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.11.30
(47)Data eliberării brevetului2022.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.11.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200144