For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.12.2020 Examinarea preliminara 21.12.2020 Constituirea depozitului national reglementar 29.12.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2021 Eliberarea brevetului (Z) 23.11.2022 Valabil pana la 31.07.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.04.2024 23.05.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 23.11.2026 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1511
(21)Numarul depozituluis 2020 0146
(22)Data depozitului2020.11.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de hemostază endoscopică a hemoragiilor variceale în ciroza hepatică  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2021
Y, BOPI 03/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/16 (2006.01); A61L 24/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.03.31
(47)Data eliberării brevetului2021.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.11.23
 Data decăderii din drepturi2022.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200146