For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.11.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.12.2020 Examinarea preliminara 23.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 26.11.2025 Valabil pana la 26.11.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1564
(21)Numarul depozituluis 2020 0147
(22)Data depozitului2020.11.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCAZAC Viorica, MD; SIMINIUC Rodica, MD; GROSU Carolina, MD; GUTIUM Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Umplutură funcţională pentru patiserie
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 25/00 (2016.01); A23L 29/238 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.09.30
(47)Data eliberării brevetului2022.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.11.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200147