For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.01.2021 Examinarea preliminara 15.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 15.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 17.12.2025 Valabil pana la 17.12.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1539
(21)Numarul depozituluis 2020 0153
(22)Data depozitului2020.12.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOTELICA Gabriela, MD; CHELE Nicolae, MD; RUSU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru excizia ţesuturilor moi în pericoronarită
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 3/00 (2006.01); A61B 17/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.06.30
(47)Data eliberării brevetului2022.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200153