For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.01.2021 Examinarea preliminara 26.08.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.08.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2022 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 21.12.2025 Valabil pana la 21.12.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1619
(21)Numarul depozituluis 2020 0156
(22)Data depozitului2020.12.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPASAT Igor, MD; RAICOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru prelucrarea solului
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2022
Y, BOPI 05/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 11/00 (2006.01); A01B 15/14 (2006.01); A01B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200156