For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.01.2021 Examinarea preliminara 03.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 03.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2021 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 23.12.2025 Valabil pana la 23.12.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1526
(21)Numarul depozituluis 2020 0157
(22)Data depozitului2020.12.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Vitalii, MD; COLŢA Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al prostatitei cronice abacteriene calculoase complicate cu obstrucţie infravezicală
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 18/20 (2006.01); A61B 18/22 (2006.01); A61B 18/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200157