For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.01.2021 Examinarea preliminara 05.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 05.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 24.12.2025 Valabil pana la 24.12.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1609
(21)Numarul depozituluis 2020 0159
(22)Data depozitului2020.12.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAVCENCO Alexandra, MD; BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; IVANOVA Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a colorantului roşu în formă de pulbere din petale de Şofrănel
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200159