For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.01.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.02.2021 Examinarea preliminara 17.03.2021 Constituirea depozitului national reglementar 22.03.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 05.01.2026 Valabil pana la 05.01.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1568
(21)Numarul depozituluis 2021 0001
(22)Data depozitului2021.01.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; ZAMORNEA Maria, MD; TODERAŞ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de colectare a ectoparaziţilor de la galinaceele vii
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A01M 1/20 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.01.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200001