For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.02.2021 Examinarea preliminara 24.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 24.02.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 27.01.2023 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.04.2024 27.07.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 27.01.2027 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1580
(21)Numarul depozituluis 2021 0003
(22)Data depozitului2021.01.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; MEREUŢA Ion, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(54)Titlul inventieiSuplimente alimentare biologic active cu activitate antioxidantă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2022
Y, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 33/10 (2016.01); A61K 35/00 (2006.01); A61K 36/21 (2006.01); A61K 36/282 (2006.01); A61K 127/00 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61P 37/02 (2006.01); A61P 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.01.27
 Data decăderii din drepturi2023.01.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200003