For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.03.2021 Examinarea preliminara 29.03.2021 Constituirea depozitului national reglementar 29.03.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 15.02.2026 Valabil pana la 15.02.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1578
(21)Numarul depozituluis 2021 0006
(22)Data depozitului2021.02.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERNIC Mircea, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; BALAN Mihail, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD; SANDU Andrei-Victor, RO; PATRAŞ Antoanela, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de uscare a seminţelor de struguri
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 9/00 (2006.01); A23B 9/06 (2006.01); A23B 9/08 (2006.01); F26B 17/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200006