For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2021 Examinarea preliminara 20.04.2021 Constituirea depozitului national reglementar 20.04.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 25.02.2026 Valabil pana la 25.02.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1559
(21)Numarul depozituluis 2021 0011
(22)Data depozitului2021.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢÎBÎRNĂ Gheorghe, MD; GUDUMAC Eva, MD; RAILEAN Silvia, MD; BERNIC Jana, MD; ŢÎBÎRNĂ Andrei, MD; LISIŢA Natalia, MD; TOFAN Eugenia, MD; DANILOV Lucian, MD; ABABII Polina, MD; SPINEI Aurelia, MD; POROSENCOV Egor, MD; MÂNĂSCURTĂ Ghenadie, MD; URSU Dănis, MD; POŞTARU Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi metodă de traheostomie la copii
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61B 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200011