For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2021 Examinarea preliminara 20.04.2021 Constituirea depozitului national reglementar 20.04.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (Z) 28.05.2024 25.02.2026 Valabil pana la 25.02.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1549
(21)Numarul depozituluis 2021 0012
(22)Data depozitului2021.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢÎBÎRNĂ Gheorghe, MD; RAILEAN Silvia, MD; ŢÎBÎRNĂ Andrei, MD; MÂNĂSCURTĂ Ghenadie, MD; SPINEI Aurelia, MD; TARNARUŢCHI Rodica, MD; LISIŢA Natalia, MD; GOLBAN Rodica, MD; POROSENCOV Egor, MD; LUPAN Roman, MD; CIOCHINĂ Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament chirurgical al tumorilor glandei salivare parotide la copii  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2022
Y, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61B 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200012