For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2021 Examinarea preliminara 30.03.2021 Constituirea depozitului national reglementar 30.03.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 25.02.2026 Valabil pana la 25.02.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1561
(21)Numarul depozituluis 2021 0013
(22)Data depozitului2021.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUCA Ecaterina, MD; ŢURCANU Gheorghe, MD; URSU Cătălina, MD; ANTOCI Elmira, MD; CALANCEA Valentin, MD; ZLATOVCENA Alla, MD; GUŞAN Ion, MD; BODRUG Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament complex al infecţiei cu virusul SARS-COV-2
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/70 (2006.01); A61K 31/7052 (2006.01); A61K 31/545 (2006.01); A61K 31/727 (2006.01); A61K 47/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200013