For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2021 Examinarea preliminara 30.03.2021 Constituirea depozitului national reglementar 30.03.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (Z) 28.05.2024 25.02.2026 Valabil pana la 25.02.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1560
(21)Numarul depozituluis 2021 0014
(22)Data depozitului2021.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; PISARENCO Serghei, MD; CRUDU Oleg, MD; ZUGRAV Tatiana, MD; LUPU Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament miniinvaziv al ascit-peritonitei spontane bacteriene la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2022
Y, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61K 47/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.02.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200014