For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.03.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.04.2021 Examinarea preliminara 10.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 17.06.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 12.03.2026 Valabil pana la 12.03.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1581
(21)Numarul depozituluis 2021 0017
(22)Data depozitului2021.03.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANTEA Valeriana, MD; ANDRONACHE Lilia, MD; SARDARI Veronica, MD; FULGA Ala, MD; ŞVEŢ Inna, MD; GAMANIUC Marina, MD; GHINDA Sergiu, MD; POPA Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a influenţei substanţelor biologic active asupra capacităţii de producere a hidrogenului sulfurat de către un ţ esut biologic
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.03.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200017