For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.03.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.04.2021 Examinarea preliminara 16.07.2021 Constituirea depozitului national reglementar 16.07.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (Z) 20.07.2024 31.03.2026 Valabil pana la 31.03.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1602
(21)Numarul depozituluis 2021 0024
(22)Data depozitului2021.03.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; TODIRAŞ Vladimir, MD; SAVRANSCHII Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv multifuncţional pentru atragerea şi capturarea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/02 (2006.01); A01M 1/04 (2006.01); A01M 1/10 (2006.01); A01M 1/14 (2006.01); A01M 5/00 (2006.01); A01M 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10433, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200024