For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.05.2021 Examinarea preliminara 28.05.2021 Constituirea depozitului national reglementar 28.05.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 14.04.2026 Valabil pana la 14.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1583
(21)Numarul depozituluis 2021 0028
(22)Data depozitului2021.04.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEBOTARI Anghela, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(54)Titlul inventiei S upliment alimentar fitoterapeutic pentru restabilirea eutiroidiei după infecţia virală SARS-CoV-2
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61K 36/21 (2006.01); A61K 36/282 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01); A61K 127/00 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61P 5/06 (2006.01); A61P 5/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.14
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:15824, 2021.11.16
Datele iniţiale:CEBOTARI Anghelina, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD
Datele finale:CEBOTARI Anghela, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200028