For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.05.2021 Examinarea preliminara 18.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 18.06.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 20.04.2026 Valabil pana la 20.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1591
(21)Numarul depozituluis 2021 0031
(22)Data depozitului2021.04.20
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD; MACAEV Fliur, MD; GAVZER Svetlana, MD; CRISTEA Nicolae, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; POGREBNOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/653 (2006.01); A01C 1/06 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.20
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200031