For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.05.2021 Examinarea preliminara 11.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 14.06.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 20.04.2026 Valabil pana la 20.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1603
(21)Numarul depozituluis 2021 0032
(22)Data depozitului2021.04.20
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Galina, MD; MACAEV Fliur, MD; GAVZER Svetlana, MD; CRISTEA Nicolae, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; POGREBNOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a boabelor de grâu comun de toamnă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/653 (2006.01); A01C 1/06 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.20
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10429, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200032