For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2021 Examinarea preliminara 23.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 23.06.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 27.04.2026 Valabil pana la 27.04.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1596
(21)Numarul depozituluis 2021 0036
(22)Data depozitului2021.04.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BULHAC Ion, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a plantelor de cultură
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01G 7/06 (2006.01); A01N 47/28 (2006.01); A01N 31/16 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200036