For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.05.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.05.2021 Examinarea preliminara 07.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 17.06.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2022 Eliberarea brevetului (Z) 22.04.2024 14.05.2026 Valabil pana la 14.05.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1569
(21)Numarul depozituluis 2021 0037
(22)Data depozitului2021.05.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; SAVIN Oleg, MD; CRUDU Oleg, MD; PISARENCO Sergiu, MD; ZUGRAV Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a hemoragiilor variceale la bolnavii cu ciroză hepatică decompensată  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 05/2022
Y, BOPI 10/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/16 (2006.01); A61K 38/38 (2006.01); A61L 24/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.10.31
(47)Data eliberării brevetului2022.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.05.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200037