For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.05.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.06.2021 Examinarea preliminara 26.08.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.08.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2022 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 14.05.2026 Valabil pana la 14.05.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1574
(21)Numarul depozituluis 2021 0041
(22)Data depozitului2021.05.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de reactivare a circulaţiei limfatice în ductul toracic limfatic
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2022
Y, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.11.30
(47)Data eliberării brevetului2022.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.05.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200041