For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.05.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.06.2021 Examinarea preliminara 12.08.2021 Constituirea depozitului national reglementar 12.08.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 26.05.2026 Valabil pana la 26.05.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1590
(21)Numarul depozituluis 2021 0043
(22)Data depozitului2021.05.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; GOLOGAN Ion, MD; RUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; BULAT Dumitru, MD; BULAT Denis, MD; CHIHAI Oleg, MD; ZAMORNEA Maria, MD; GHERASIM Elena, MD; RUSU Viorelia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie şi procedeu de deparazitare şi alimentare complimentară a crapului
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/10 (2017.01); A01K 61/13 (2017.01); A23K 50/80 (2016.01); A23K 10/26 (2016.01); A23K 10/37 (2016.01); A23K 40/20 (2016.01); A61D 7/00 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.05.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200043