For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.06.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.07.2021 Examinarea preliminara 16.07.2021 Constituirea depozitului national reglementar 16.07.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2022 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 08.06.2026 Valabil pana la 08.06.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1616
(21)Numarul depozituluis 2021 0047
(22)Data depozitului2021.06.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDULGHERU Valeriu, MD; RABEI Ivan, MD; GUŢU Marin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbine eoliene cu ax vertical cu control al puterii
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2022
Y, BOPI 04/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.04.30
(47)Data eliberării brevetului2022.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.06.08
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200047