For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.06.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.07.2021 Examinarea preliminara 11.08.2021 Constituirea depozitului national reglementar 11.08.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2022 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 23.06.2026 Valabil pana la 23.06.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1624
(21)Numarul depozituluis 2021 0053
(22)Data depozitului2021.06.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janeta, MD; DVORNINA Elena, MD; LABLIUC Svetlana, MD; BULHAC Ion, MD; URECHE Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03, producătoare de lipaze
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01); C12Q 1/34 (2006.01); C07F 3/00 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07D 213/79 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.06.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200053