For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.07.2021 Examinarea preliminara 29.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 29.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2023 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 24.06.2026 Valabil pana la 24.06.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1644
(21)Numarul depozituluis 2021 0054
(22)Data depozitului2021.06.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; BALAN Ion, MD; BUZAN Vladimir, MD; CAZACOV Iulia, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSondă magnetică pentru extragerea obiectelor feromagnetice din reţeaua bovinelor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2023
Y, BOPI 09/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 1/12 (2006.01); A61D 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.09.30
(47)Data eliberării brevetului2023.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.06.24
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10443, 2023.08.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200054