For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.07.2021 Examinarea preliminara 01.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 01.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 06.07.2026 Valabil pana la 06.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1593
(21)Numarul depozituluis 2021 0058
(22)Data depozitului2021.07.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPISARENCO Sergiu, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de ameliorare a microcirculaţ iei hepatice în ciroza hepatică decompensată ş i complicată cu ascit-peritonită
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61L 15/38 (2006.01); A61K 31/545 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200058