For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.08.2021 Examinarea preliminara 04.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 04.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2024 22.07.2026 Valabil pana la 22.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1633
(21)Numarul depozituluis 2021 0060
(22)Data depozitului2021.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2023
Y, BOPI 07/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200060