For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.08.2021 Examinarea preliminara 19.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 19.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (Z) 22.07.2023 Valabil pana la 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 23.04.2024 22.01.2025 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 22.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1629
(21)Numarul depozituluis 2021 0062
(22)Data depozitului2021.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; MEREUŢA Ion, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(54)Titlul inventieiSupliment alimentar fitoterapeutic anti-SARS-CoV-2
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2023
Y, BOPI 06/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.22
 Data decăderii din drepturi2023.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200062