For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.08.2021 Examinarea preliminara 19.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 19.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 22.07.2023 Valabil pana la 22.07.2024 Achitarea taxei de mentinere 22.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1629
(21)Numarul depozituluis 2021 0062
(22)Data depozitului2021.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD;
(54)Titlul inventiei Supliment alimentar fitoterapeutic anti-SARS-CoV-2
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01); A61P 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200062