For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.08.2021 Examinarea preliminara 27.09.2021 Constituirea depozitului national reglementar 28.09.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (Z) 28.05.2024 22.07.2026 Valabil pana la 22.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1592
(21)Numarul depozituluis 2021 0063
(22)Data depozitului2021.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢÎBÎRNĂ Gheorghe, MD; RAILEAN Silvia, MD; CIORICI Vasile, MD; ŢÎBÎRNĂ Andrei, MD; MEREUŢĂ Ion, MD; LISIŢA Natalia, MD; BÂRLĂDEANU Laurenţiu, MD; POROSENCOV Egor, MD; ABABII Polina, MD; POŞTARU Cristina, MD; LUPAN Roman, MD; MÂNĂSCURTĂ Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă chirurgicală de tratament al tumorilor nazofaringiene la copii  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2022
Y, BOPI 01/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200063