For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2021 Examinarea preliminara 25.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2022 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 30.07.2026 Valabil pana la 30.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1598
(21)Numarul depozituluis 2021 0066
(22)Data depozitului2021.07.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolae, MD; MACAEV Fliur, MD; POGREBNOI Serghei, MD; ZNAGOVAN Alexandru, MD; MODVALA Susana, MD; MARDARI Tatiana, MD; EREMIA Igor, MD; SARÎ Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a albinelor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2022
Y, BOPI 02/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 20/163 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 50/90 (2016.01); A23L 33/125 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); C07H 13/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
(74)ReprezentantEREMIA Nicolae, str. N. Dimo nr. 22, ap. 28, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:1598, 2023.11.15
Datele iniţiale:UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. Mirceşti nr. 42, MD-2049, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200066