For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2021 Examinarea preliminara 25.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2022 Eliberarea brevetului (Z) 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 23.04.2024 30.07.2026 Valabil pana la 30.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1607
(21)Numarul depozituluis 2021 0067
(22)Data depozitului2021.07.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolae, MD; MACAEV Fliur, MD; POGREBNOI Serghei, MD; ZNAGOVAN Alexandru, MD; NEICOVCENA Iulia, MD; COŞELEVA Olga, MD; SARÎ Nellea, MD; EREMIA Maria, MD; JEREGHI Vitalii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a albinelor
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 10/2022
Y, BOPI 03/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 20/163 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 50/90 (2016.01); A23L 33/125 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); C07H 13/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.03.31
(47)Data eliberării brevetului2022.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:14457, 2023.11.15
Datele iniţiale:UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. Mirceşti nr. 42, MD-2049, Republica Moldova INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200067