For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.08.2021 Examinarea preliminara 25.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2022 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 30.07.2026 Valabil pana la 30.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1611
(21)Numarul depozituluis 2021 0069
(22)Data depozitului2021.07.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolae, MD; MACAEV Fliur, MD; KRASOCIKO Petru, BY; POGREBNOI Serghei, MD; ZNAGOVAN Alexandru, MD; NEICOVCENA Iulia, MD; COŞELEVA Olga, MD; EREMIA Igor, MD; SARÎ Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de hrănire a albinelor
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 10/30 (2016.01); A23K 20/111 (2016.01); A23K 50/90 (2016.01); A23L 33/105 (2016.01); C07C 61/39 (2006.01); C07C 13/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.04.30
(47)Data eliberării brevetului2022.11.30
(74)ReprezentantEREMIA Nicolae, str. N. Dimo nr. 22, ap. 28, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200069