For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.08.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.09.2021 Examinarea preliminara 29.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 29.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (Z) 17.06.2024 04.08.2026 Valabil pana la 04.08.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1626
(21)Numarul depozituluis 2021 0070
(22)Data depozitului2021.08.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBANTEA-ZAGAREANU Valentina, MD; NETREBA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a bomboanelor glazurate pe bază de fructe uscate
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2023
Y, BOPI 06/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01); A23G 3/00 (2006.01); A23G 3/48 (2006.01); A23G 3/54 (2006.01); A23G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.08.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200070