For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.09.2021 Examinarea preliminara 09.06.2022 Constituirea depozitului national reglementar 09.06.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2023 Eliberarea brevetului (Z) 23.07.2024 06.09.2026 Valabil pana la 06.09.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1679
(21)Numarul depozituluis 2021 0076
(22)Data depozitului2021.09.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALANUŢĂ Anatol, MD; COVACI Ecaterina, MD; SCLIFOS Aliona, MD; SCUTARU Iurie, MD; ZGARDAN Dan, MD; PATRAŞ Antoanela, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2023
Y, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.03.31
(47)Data eliberării brevetului2023.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200076