For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2021 Examinarea preliminara 02.12.2021 Constituirea depozitului national reglementar 02.12.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2024 27.09.2026 Valabil pana la 27.09.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1638
(21)Numarul depozituluis 2021 0082
(22)Data depozitului2021.09.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALAN Mihail, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD; VIŞANU Vitali, MD; MELENCIUC Mihail, MD; ŢURCANU Dinu, MD; POPESCU Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie modulară de uscare a fructelor şi legumelor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2023
Y, BOPI 08/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01); F26B 3/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200082