For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2021 Examinarea preliminara 23.11.2021 Constituirea depozitului national reglementar 23.11.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (Z) 29.03.2023 30.09.2026 Valabil pana la 30.09.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1627
(21)Numarul depozituluis 2021 0084
(22)Data depozitului2021.09.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORDENIUC Gheorghe, MD; BÎZGAN Sergiu, MD; LACUSTA Victor, MD; FALA Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al disfuncţiilor muşchilor masticatori
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200084