For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2021 Examinarea preliminara 08.12.2021 Constituirea depozitului national reglementar 08.12.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2023 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 05.11.2026 Valabil pana la 05.11.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1625
(21)Numarul depozituluis 2021 0091
(22)Data depozitului2021.11.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPESCU Liliana, MD; SAVCENCO Alexandra, MD; BAERLE Alexei, MD; TATAROV Pavel, MD; GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; STURZA Rodica, MD; PATRAŞ Antoanela, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a iaurtului
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/13 (2006.01); C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.11.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200091