For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2021 Examinarea preliminara 10.12.2021 Constituirea depozitului national reglementar 10.12.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2022 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 05.11.2026 Valabil pana la 05.11.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1615
(21)Numarul depozituluis 2021 0092
(22)Data depozitului2021.11.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN Vasile, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; JOVMIR Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/12 (2006.01); C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C07C 55/14 (2006.01); C07C 59/347 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.04.30
(47)Data eliberării brevetului2022.11.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.11.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200092