For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.11.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.11.2021 Examinarea preliminara 29.03.2022 Constituirea depozitului national reglementar 29.03.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2023 Eliberarea brevetului (Z) 31.01.2024 Eliberarea brevetului (Z8) 23.04.2024 09.11.2026 Valabil pana la 09.11.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1657
(21)Numarul depozituluis 2021 0095
(22)Data depozitului2021.11.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTÎRŞU Mihai, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; LUPU Mihail, MD; BÎCOVA Elena, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie solară hibridă
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 01/2024
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24S 10/00 (2018.01); H01L 31/00 (2018.01); H01L 31/02 (2018.01); H01L 31/048 (2018.01); H02S 40/44 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.11.09
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13323, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200095